Smysl Sousedských slavností

Smyslem Sousedských slavností je poskytnout příležitost občanům Statenic a Černého Vola osobně se seznámit se sousedyz naší obce při příležitosti ochutnávky jejich produktů, a zároveň si je spojit s místem, kde bydlí. V rámci putování po různých stanovištích občané zavítají do míst, kam při běžných pochůzkách po obci nezavítají.