A jak bude akce probíhat?

Dobrovolníci z řad občanů Statenic a Černého Volu navaří nebo napečou cokoliv, čím by chtěli své sousedy pohostit. V neděli 21. 10. 18 od 14 - 17h budou své rodinné speciality nabízet před svým domem. Jednotlivá stanoviště dobrovolníků budou zakreslená v informační mapce, kterou všichni občané obdrží do schránky. K mapce bude přiložena i legenda, kde bude uvedeno jméno hostícího dobrovolníka, pokrm, který nabízí, a několik osobních informací o něm / jeho rodině.

Pro děti bude připravena soutěž, která bude spočívat v tom, že na jednotlivých stanovištích budou mít za úkol zjistit nějakou zajímavou informaci o hostiteli a zapsat si ji do kartičky. Kdo pak v Kavárničce odevzdá kartičku s informacemi o alespoň polovině stanovišť, dostane odměnu.

Změna programu z důvodu nevhodného počasí vyhrazena. Sledujte záložku Aktuality.