Vítejte na první akci ve Statenicích a Černém Vole, kde sousedi hostí sousedy,

a to v neděli 21. 10. 2018 odpoledne

Akci grantem podpořila obec Statenice.

Obec Statenice/Černý Vůl je spoluhostitelem

Sousedské slavnosti grantem podpořilo zastupitelstvo obce Statenice. Z grantu budou hrazeny náklady na propagaci, náklady na potraviny, z kterých budou dobrovolníci vařit. Vklad dobrovolníků spočívá v jejich čase, který přípravě jídel a hoštění věnují, a v nákladech na spotřebovanou energii domácnosti pro přípravu pokrmů.

A jak bude akce probíhat?

Dobrovolníci z řad občanů Statenic a Černého Volu navaří nebo napečou cokoliv, čím by chtěli své sousedy pohostit. V neděli 21.10.18 odpoledne budou své rodinné speciality nabízet před svým domem. Jednotlivá stanoviště dobrovolníků budou zakreslená v informační mapce, kterou všichni občané obdrží do schránky. K mapce bude přiložena i legenda, kde bude uvedeno jméno hostícího dobrovolníka, pokrm, který nabízí, a několik osobních informací o něm / jeho rodině.

Pro děti bude připravena soutěž, která bude spočívat v tom, že na jednotlivých stanovištích budou mít za úkol zjistit nějakou zajímavou informaci o hostiteli a zapsat si ji do kartičky. Kdo pak v Kavárničce odevzdá kartičku s informacemi o alespoň polovině stanovišť, dostane odměnu.

Smysl Sousedských slavností

Smyslem Sousedských slavností je poskytnout příležitost občanům Statenic a Černého Vola osobně se seznámit se sousedy při příležitosti ochutnávky jejich produktů, a zároveň si je spojit s místem, kde bydlí. V rámci putování po různých stanovištích občané zavítají do míst, kam při běžných pochůzkách po obci nezavítají.

Jak se zapojit?

Pokud se chcete zúčastnit Sousedských slavností jako hostitel(ka), napište nám e-mail.

Pokud chcete jinak pomoci při organizaci této akce, udělejte totéž :-)

Pokud se chcete akce zúčastnit a navštívit naše hostitele a pochutnat si na jejich dobrotách, pak určitě na neděli 21.10.2018 nic velkého doma nevařte, ať máte prostor v žaludku. Sledujte dále tyto webové stránky, kde budou včas zveřejněny informace o stanovištích a hodinách konání.


Stanoviště

Do níže uvedené mapy budou v průběhu příprav Sousedských slavností zakreslovány jednotlivá hostitelská stanoviště.

Rychlý kontakt

FB: Stateničtí rodiče

E-mail:
sousedskeslavnosti@seznam.cz